top of page
Healthcare Workers

SOCIJALNA ZAŠTITA

U Park Hill Domu za stara lica grupni i individulani psiho-terapeutski rad kao i rad sa porodicama obavlja naš socijalni radnik.

 

Rad sa korisnicima sa demencijom, Alchajmerovim sindromom, depresijom i letargijom obavlja stručna služba kao i organizaciju aktivnosti i slobodnog vremena.

bottom of page